Get Adobe Flash player

K O M U N I K A T

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu informuje,
że w dniach
14-15 listopada 2018 r odbędzie
się  ćwiczenie „RENEGADE„
z wykorzystaniem
systemu alarmowania  ludności.

Nadany zostanie  sygnał alarmowy
( syrena ) dotyczący zagrożenia  z powietrza

- Ogłoszenie alarmu
( dźwięk modulowany  przez okres trzech minut )

- Odwołanie alarmu
( dźwięk ciągły  przez okres  trzech minut )

KLAUZULA INFORMACYJNA MIASTA I GMINY CHODECZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Chodecz danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz.Adres : 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2, tel. 54 284 80 70.

Czytaj więcej

UWAGA ROLNIKU! ZAPOZNAJ SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ

W związku z nałożeniem na rolników w całej Polsce obowiązku przestrzegania wymogów z Programu działań, który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. poz. 1339). Uprzejmie informujemy, że ww. przepisy prawa stanowią,

iż rolnik powinien przestrzegać:

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 listopada 2018r. godzina 10:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Informacja o największych osiągnięciach kulturalnych i sportowych w 2018 roku.
2. Zapoznanie z wynikami egzaminów końcowych w Szkole Podstawowej w Chodczu oraz innych osiągnięciach w nauce.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 listopada 2018 roku, godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia Komisji w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 rok.
2. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki

Posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06 listopada 2018 r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.
2. Sprawy bieżące.

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Rolnej
i Infrastruktury Technicznej

Wiesław Feliniak

Przedłużony termin składania wniosków suszowych

Do 16 listopada br. minister Jan Krzysztof Ardanowski przedłużył termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane w tym roku suszą lub powodzią, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Więcej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi