Get Adobe Flash player

Turystyka

Charakterystyka ruchu turystycznego

Turystyka
Rejon jezior chodeckich znajduje się w zasięgu wypoczynku cotygodniowego – dwu lub trzydniowego (tzn. przyjazdy krótkoterminowe) takich miast jak: Płock, Kutno, Konin i aglomeracja łódzka oraz w niewielkim stopniu Włocławek, realizowanego głównie prywatnymi środkami komunikacyjnymi. Pod względem dostępności komunikacyjnej, rejon ten staje się miejscem pobytów wypoczynkowych od 3 do 14 dni (corocznych) – w tym szczególnie dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej i częściowo Włocławka. Pobyty te maja charakter plażowo – kąpieliskowy z wykorzystaniem terenów sportowo – rekreacyjne – spacerowych oraz infrastruktury usługowej. W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz większe natężenie pobytów weekendowych, co wiąże się z powstaniem osad letniskowych nad jeziorami.
Do niedawna funkcjonowały nad tymi jeziorami trzy spore ośrodki wypoczynkowe z ,,łódzkim rodowodem”. Dziś z dawnych ośrodków istnieje jeden, ale to wcale nie znaczy, że nie przyjeżdżają tu letnicy.
Nieruchomości turystycznych, w większości zabudowanych jest już na terenie gminy Chodecz ponad 1500. Można szacować, że w okresie sezonu letniego, liczba mieszkańców gminy Chodecz (blisko 7000) podwaja się o przybywających na te tereny gości, właścicieli działek. Duży stopień atrakcyjności jezior regionu chodeckiego powoduje, że wzbudza on zainteresowanie przy poszukiwaniu terenu pod dalsze lokalizacje domków letniskowych. Ruch w tej dziedzinie ostatnio jest mniej intensywny, poprzednio był często żywiołowy. Władze samorządowe postarały się uregulować i promować tego typu inwestycje, uwzględniając wielorakie potrzeby w tym zakresie.

Analiza zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego

Obecnie zapotrzebowanie na intensywną rekreację, wypoczynek i turystykę spełniają niżej wymienione miejscowości, które promowane są do dalszego rozwoju.

Chodecz – Jezioro Chodeckie

- Restauracja Róża Wiatrów, Jerzy Zieliński,
87-860 Chodecz, ul. Plac Kościuszki 10/12,
tel. (54) 284 80 87,
- plaże, kąpieliska, pomosty,
- sezonowe pole namiotowe,
- zaplecze gastronomiczne,
- zaplecze handlowo – usługowe,
- ośrodki zdrowia z aptekami,
- poczta, biblioteka,
- komisariat Policji.

Mstowo – Jezioro Chodeckie

- Ośrodek Wypoczynkowy Hurtap SA,
Mstowo k. Chodcza 87-860 Chodecz,
tel. (54) 284 87 60,
- sezonowe pole namiotowe,
- plaża z kąpieliskiem i pomostem,
- sezonowe zaplecze gastronomiczne i handlowe,
- domki letniskowe.

Zameczek

- ośrodek wczasowy,
- plaża z kąpieliskiem,

Bogołomia – Kromszewice – Jezioro Kromszewickie

- domki letniskowe,
- plaże z kąpieliskiem,
- zaplecze gastronomiczne i handlowe.

Szczecin – Jezioro Kromszewickie

- zespół zabudowy letniskowej,
- plaża z kąpieliskiem.

Piotrowo – Jezioro Ługowskie

- zespół zabudowy letniskowej,
- plaża z kąpieliskiem,
- sezonowe zaplecze gastronomiczne,

Uklejnica – Jezioro Ługowskie

- zespół zabudowy letniskowej,
- plaża z kąpieliskiem.

Mielinek – Jezioro Lubienieckie

- zespół zabudowy letniskowej,
- zaplecze handlowe.

Lubieniec – Jezioro Lubienieckie

- zespół zabudowy letniskowej,
- plaża,
- zaplecze handlowe.

W rejonie jezior i na obszarach sąsiednich o wybitnych walorach krajoznawczo – przyrodniczych i kulturowych, wykształcił się typ wsi letniskowej. Są to miejscowości: Mstowo, Kromszewice, Bogołomia, Psary, Zbijewo, Pyszkowo, Piotrowo, Mielinek, Uklejnica, Lubieniec.

Lecznicze właściwości źródeł

Wśród mieszkańców Chodcza od lat krąży fama o leczniczych właściwościach bijących tu źródeł. Rozmieszczone są one w pobliżu jezior, w terenie gęsto porośniętym lasami. Woda ze źródeł spływa różnymi drogami do jezior: Chodeckiego i Kromszewickiego. Również ujęcie wody dla miasta oraz gminy położone jest w terenie, gdzie znajdują się źródła.
Potwierdzenie obiegowej opinii mieszkańców o zdrowotnym charakterze tych wód, można znaleźć w przedwojennych staraniach miejscowej inteligencji, która próbowała tu stworzyć sanatorium. Szczególnie zaangażowana w te działania była wielce dla Chodcza zasłużona rodzina Boryssowiczów oraz aptekarz, człowiek przedwojennej Rady i Zarządu Miasta, a obecny patron Chodeckiego Towarzystwa Regionalnego – Eugeniusz Ostaszewski.
U zarania XX wieku dr Teodor Boryssewicz – znany chirurg warszawski, nabył w południowo – wschodniej części miasta, opodal jeziora tereny, na których wzniósł pałac, a w 1923 roku założył w Warszawie Konsorcjum Lekarskie, które zamierzało wykorzystać właściwości lecznicze jeziora i pobliskich źródeł do leczenia osób cierpiących na choroby oczu. Na skutek sprzeciwu właścicieli terenów, na których znajdowały się źródła i nie wyrażenia zgody a ich sprzedaż, nie udało się zorganizować w Chodczu ośrodka sanatoryjnego. Niektóre ze źródeł, mimo braku pielęgnacji, są czynne do dziś, acz nie wykorzystywane.
Nawet, jeśli chodeckie źródła mają z leczniczymi właściwościami niewiele wspólnego, to z pewnością przydałoby się inwestowanie w rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej.