Get Adobe Flash player

POMOC PRAWNA

Informujemy, iż we Włocławku i na terenie powiatu włocławskiego udzielana jest bezpłatna pomoc prawna. Pomocy udziela adwokat lub radca prawny oraz osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra, posiadające co najmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej.

Zakres udzielanej pomocy:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc jest udzielana:
- młodzieży do 26 roku życia,
- osobom które ukończyły 65 lat,
- kombatantom i weteranom,
- osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- osobom fizycznym, korzystającym z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym przez katastrofę naturalną, klęskę żywiołową lub awarię techniczną.

Bezpłatna infolinia pod numerem 800 110 062.

Adresy punktów bezpłatnej pomocy prawnej we Włocławku:
1. Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Zielna 13/21
poniedziałek – piątek od 15:00 do 19:00
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Żytnia 58
poniedziałek – piątek od 15:00 do 19:00
3. Punkt przy ulicy Piekarskiej 6
4. Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Żabia 12A
poniedziałek – piątek od 13:00 do 17:00
5. Pawilon handlowo-usługowy, Długa 28
poniedziałek – piątek od 13:00 do 17:00

Adresy punktów bezpłatnej pomocy prawnej w powiecie włocławskim:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Lubień Kujawski, Wojska Polskiego 18
od godziny 15:30 do 19:30
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Lubraniec, Plac dr Mariana Szulca 4
od godziny 15:30 do 19:30
3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Włocławek, Okrzei 74
od godziny 15:30 do 19:30