Get Adobe Flash player

O gminie

Historia

Rys historyczny

Chodecz to niewielkie miasto położone w południowo – wschodniej części Kujaw (woj. kujawsko – pomorskie). Jako stara osada wymieniana już w XIV wieku – de Chodcza, Chotech w 1418 roku, ale w 1520 Chodecz. Czytaj więcej

Zabytki Chodcza i okolic

Katakumby
XVIII (1799r.) późno –barokowy
Fundator – Jakub Zygmunt Kretkowski starosta przedecki
Architekt – Karol Domstein (prawdopodobnie) Czytaj więcej

Herb, flaga, insygnia

HERB, FLAGA, PIECZĘĆ I ŁAŃCUCH BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHODECZ
Czytaj więcej

Położenie

Położenie Chodcza

W układzie administracyjnym gmina Chodecz położona jest w południowej części powiatu włocławskiego na granicy z woj. wielkopolskim i łódzkim.
Pod względem geograficzno – przyrodniczym gmina leży na obszarze pojezierza Wielkopolsko – Kujawskiego, zaś gemorfologicznie położona jest w obrębie Wysoczyzny Kujawskiej z częścią południowa zwaną Pojezierzem Chodeckim. Ośrodkiem gminy jest miasto Chodecz odległe od Włocławka 32 km. Powierzchnia gminy wynosi 121,00 km2 – miasta 1,31 km2. Ludność ogółem wynosi 6911 osób. Tereny leśne stanowią 9,0% natomiast wody – 2% ogólnej powierzchni gminy.
Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo z uwagi na znaczny udział gruntów ornych – łącznie z miastem 9660 ha, co stanowi ok. 79% ogólnej powierzchni.

Gospodarka

Realizacja inwestycji w Mieście i Gminie Chodecz w roku 2008
Czytaj więcej

Geografia

Charakterystyka fizyczno – geograficzna terenu gminy
Czytaj więcej