Get Adobe Flash player

Aktualności

Aktualności z Chodcza i okolic

Podziękowania Prezesa KRUS

Podziękowania

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

1)
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ OKREŚLENIA POWIERZCHNI UPRAW MAKU NISKOMORFINOWEGO I KONOPI WŁÓKNISTYCH W 2019 R. W GMINIE CHODECZ ZAPRASZAMY ROLNIKÓW ZAINTERESOWANYCH UPRAWĄ WW. ROŚLIN O ZGŁASZANIE PLANOWANEJ POWIERZCHNI ICH UPRAWY. Jednocześnie informujemy, że prowadzący uprawę musi mieć wydane zezwolenie( w UMiG w Chodczu) i zawartą umowę kontraktacyjną (umowę sprzedaży) z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
TERMIN ZGŁOSZENIA DO 10 LISTOPADA 2018 R.

2)
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Aleksandrowie Kujawskim przypomina, że na terenie powiatu aleksandrowskiego nie ma żadnego targu zwierząt objętego nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.
W związku z powyższym sprzedaż zwierząt, bez względu na gatunek, na targu w Kalinowcu, gm. Bądkowo jest nielegalna i będzie karana zgodnie z art. 60³ §1 kodeksu wykroczeń.

KOMUNIKAT

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHODCZU UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE OD DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018R. (tj. WTOREK) – W SIEDZIBIE OŚRODKA WYDAWANE SĄ SKIEROWANIA NA PACZKI ŻYWNOŚCIOWE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.
Czytaj więcej

„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie informacyjne odnośnie programu

 

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców o dofinansowania na termomodernizację budynków mieszkalnych z programu Czyste Powietrze, informujemy że w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, Ministerstwo Środowiska przygotowało program priorytetowy pod tą samą nazwą, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych we wszystkich gminach w całej Polsce mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację swoich budynków.

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że program nie jest skierowany do samorządów, ale do osób fizycznych np. przykładowego Kowalskiego, który jest właścicielem, współwłaścicielem nieruchomości lub posiada zgodę na budowę.

Przed rozpoczęciem programu w gminach i miastach, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonego powietrza na nasze zdrowie. Cześć druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

Burmistrz Chodcza informuje, że spotkanie informacyjne ws. rządowego programu „Czyste Powietrze”  odbędzie się
22 października 2018 r. o godz. 18 w Remizie OSP w Chodczu.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Osoby zainteresowane dofinansowaniem będą mogły składać wnioski już od października w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska w Toruniu.

Więcej informacji

Ulotka informacyjna

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Nauczyciela życzę Wam dużo radości
z wykonywania pracy, wytrwałości, samych wzorowych uczniów
i wielkich sukcesów zarówno zawodowych,jak i osobistych. 

Niech los Wam sprzyja w tej niełatwej pracy
i niech uśmiech nie znika z Waszych twarzy!

Wszystkiego dobrego!
Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński
 

Zakończno rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu

W dniu 28.09.2018 dokonano odbioru końcowego zadania  „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb  Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz”.

Koszt realizacji tak ważnej dla mieszkańców Chodcza inwestycji wyniósł 2 118 136,41 zł z czego Gmina Chodecz uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 202 540,00 zł

Przypominamy, że zakres zadania obejmował:

1) rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych w celu zwiększenia jej przepustowości oraz przystosowanie jej do spełnienia nowych wymagań dotyczących jakości wód dostarczanych do gospodarstw domowych,
2) budowę ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem awaryjnym Nr 7 na terenie gminnego ujęcia wody (działka nr 163/4 obręb Chodeczek),
3) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę w miejscowości Pyszkowo,
4) budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę w miejscowości Kromszewice.