Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

 

Miasto i Gmina Chodecz opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji, którego realizacja będzie podstawą o dofinansowania zadań rozwojowych i inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Program ten pozwoli na rewitalizację obszarów najbardziej zdegradowanych w naszej gminie. Środki finansowe będą przeznaczone na usprawnienia w sferze: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.

Niezbędnym elementem opracowania niniejszego dokumentu są konsultacje społeczne. Udział mieszkańców będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie pozwolą na przygotowanie oferty działań społecznych najbardziej odpowiedniej do zgłaszanych potrzeb.

W związku z powyższym, Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w oficjalnej konferencji otwierającej, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna) o godzinie 900 jako osobny punkt podczas sesji Rady Miejskiej.

Na konferencji zostaną omówione podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji i Programu Rewitalizacji, a także zostanie przedstawiony dalszy plan pracy.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Burmistrz Chodcza