Get Adobe Flash player

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

 

 

Burmistrz Chodcza zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy (w tym radnych i sołtysów), a także wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Chodecz, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
i Gminy Chodecz
.

Spotkanie odbędzie się dnia 27 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Chodecz (sala konferencyjna) o godzinie 1000.

Przedmiotem spotkania będzie uszczegółowienie i uzupełnienie informacji zebranych na etapie diagnozy społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Chodecz, określenie obszaru zdegradowanego i wstępne wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu.

Burmistrz Chodcza
/-/
Jarosław Grabczyński