Get Adobe Flash player

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Rozpoczęła się procedura konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chodecz na lata 2017-2023″. Konsultacje odbędą się w dniach 26.07.2017 r. – 18.08.2017 r.

Wszystkich zainteresowanych Lokalnym Programem Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu, w godzinach pracy urzędu w pok. 17A
  • na stronie internetowej Gminy Chodecz w zakładce „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Chodecz”

(link: http://chodecz.pl/portal/?category_name=rewitalizacja).

Uwagi i wnioski do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: inwestycje@chodecz.pl w temacie / tytule wpisując „Uwagi do LPR Gmina Chodecz”,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Chodecz, ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, z dopiskiem „Rewitalizacja Gmina Chodecz” (liczy się data wpływu),
  • bezpośrednio u pracownika merytorycznego (Pani Agata Drzewiecka) w Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz, w pokoju 17A, od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30,

w terminie do 18 sierpnia 2017 roku.

 

 

Burmistrz Chodcza
/-/
Jarosław Grabczyński

PR CHODECZ 26.07.2017

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH